Exkuzie v Česku

Upravené: streda, 1. apríl 2015

V dňoch 24.-26. marca sme absolvovali s elektrotechnikmi a mechatronikmi odborné exkurzie v Česku.

ROBE

Prvá exkurzia bola vo firme Robe, ktorá sa zaoberá výrobou svetelných efektov a je jednou so štyroch popredných svetových výrobcov v tejto oblasti. Ich technikou boli osvetľované Letné olympijské hry v Pekingu a mnohé veľké koncerty svetových hviezd. Najskôr sme absolvovali ukážku ich techniky v tzv. showroome. Naozaj sme sa tam cítili ako na koncerte a študenti boli nadšení. Potom sme prešli jednotlivé prevádzky od lisovne cez skúšobňu a testovanie efektov až po ich balenie a skladovanie. Časť žiakov bola na exkurzii v SVS s.r.o, ktorá sa zaoberá výrovou pecí pre polovodičové kremíkové dosky.
Po tejto exkurzii nasledovala návšteva partnerskej školy ISSŠ vo Valašskom Meziřičí, kde práve prebiehala celoštátna súťaž mäsiarov. Previedli nás po škole, kde sme mali možnosť vidieť hlavne modernú techniku v technických odboroch.

pred firmouv showroomv lisovni

výroba efektovtestovanie efektovtestovanie efektov

AMPÉR

Na druhý deň po raňajkách sme vyrazili na výstavu Ampér do Brna. Vystavovatelia sa prezentovali v troch pavilónoch.Tu sme mali možnosť vidieť rôzne stroje a pohony, prístroje, inteligentné elektroinštalácie, osvetľovaciu techniku ako aj meraciu, zabezpečovaciu, informačnú, komunikačnú a navigačnú techniku, regulačnú a automatizačnú techniku. Bolo sa na čo pozerať a každý si tu mohol nájsť tú svoju oblasť.

pred výstaviskomz výstavyz výstavy

proti strojom to vôbec nebolo ľahké

TES

Na tretí deň nás čakala exkurzia v TES Vsetín, ktorá sa zaoberá hlavne výrobou generátorov pre vodné a veterné elektrárne. Videli sme prácu v lisovni, kde vystrihovali a drážkovali elektrotechnické plechy, paketovanie plechov, navijáreň, impregnáciu a sušenie, vyvažovanie rotorov a novú skúšobňu.

Z Česka sme odchádzali spokojní. Všetky exkurzie boli na vysokej odbornej úrovni a študenti si tak rozšírili a utvrdili svoje teoretické vedomosti.

Ján Furcoň.

pred firmounavíjanie rotoranavíjanie statorov

impregnáciavedľa skúšobne skomletizovaný generátor