Exkurzia TE Vojany

Upravené: piatok, 29. máj 2015

V druhej polovici mája sa žiaci  prvých až štvrtých ročníkov,  spolu s pedagógmi zúčastnili v rámci projektu ďalších dvoch exkurzií.

Prvá sa uskutočnila 20.5. v Tepelnej elektrárni Vojany, v ktorej sú z ekonomických dôvodov v súčasnosti v prevádzke len dva bloky EVO1 z pôvodných šiestich blokov. Oba tieto bloky, každý s výkonom 6 MW, boli zrekonštruované so zavedením novej technológie spaľovania, ktorá podstatne znížila nepriaznivé účinky  prevádzky na okolie. Žiaci prešli jednotlivými časťami elektrárne. Najskôr navštívili dozorne, kde sa riadi aj kontroluje tepelný a elektrický proces prebiehajúci v elektrárni. V strojovni si pozreli odkrytú časť turbíny s generátorom patriacu jednému z odstavených blokov, v kotolni zariadenie na drvenie a  spaľovanie uhlia, kondenzačné zariadene. Vonkajšia časť obsahovala prehliadku elektrostatického odlučovača ,  110 kV transformátora a 110 kV rozvodne .

Druhý deň bol venovaný exkurzii v BSH Michalovce. Spoločnosť patrí so skupiny Bosch Siemens a zaoberá sa výrobou elektromotorov pre domáce elektrické spotrebiče (sušičky, práčky, umývačky riadu, digestora ) a tiež vývojom elektroniky. Po úvodnom privítaní a predstavení spoločnosti prebehlo školenie  BOZP.   Následne boli žiaci rozdelení do troch skupín. Každá skupina vedená zamestnancom spoločnosti absolvovala prehliadku výroby jednotlivých častí univerzálnych komutátorových motorov a BLDC motorov spolu s odborným výkladom.

Obe exkurzie priniesli žiakom obohatenie a rozšírenie vedomostí z odborných predmetov.

Ing. Mariana Vdovjáková

TE VojanyTE VojanyTE Vojany

TE VojanyBSH Michalovce