Exkurzia v Kia Motors

Upravené: utorok, 11. február 2014

Predmetová komisia strojárskych predmetov pripravila dňa 4.2.2014.pre študentov školy odbornú exkurziu výrobného závodu Kia Motors Slovakia s.r.o.  Žilina. Takouto organizačnou formou vyučovania odstraňuje šablónovitosť vyučovacích hodín. Žiakom umožňuje vnímať javy v skutočnom, reálnom prostredí. Dopĺňajú si poznatky získane v procese vzdelávania. Spoznávajú prostredie, v ktorom sa uskutočňuje príprava surovín, materiálov, kde prebieha výrobný proces, sledujú celkovú organizáciu práce, kontroly výroby až po expedíciu. Získavajú nové dojmy, ktoré sa v škole získať nedajú.

Exkurzia bola spojená s odborným výkladom p. Veverku. Po inštruktáži o bezpečnosti a dodržiavaní pravidiel pri prechode objektom boli žiaci oboznámení s históriou závodu, súčasným trendom výroby vo forme prezenčnej prednášky. Následne v dvojhodinovom bloku pozorovania a vysvetľovania prešli študenti jednotlivými prevádzkami závodu.

Ing. Iveta Garbinská

pred závodomv závode - Zdroj: http://www.kia.sk/index.phpv závode - Zdroj: http://www.kia.sk/index.php