Odborné exkurzie

Upravené: utorok, 6. október 2015

Posledné tri septembrové dni sa 36 žiakov a 6 pedagógov zúčastnilo odborných exkurzií. V pondelok sme navštívili prvý a zároveň najväčší veterný park na Slovensku v obci Cerová. Dozvedeli sme sa o výstavbe a prevádzke tejto elektrárne. Nahliadli sme aj do transformovne a do rozvádzača, z ktorého je možné elektráreň ovládať. Predviedli nám aj odstavenie a spustenie jednej turbíny.

Na ďalší deň sme sa prešli k parlamentu a na hrad v Bratislave. Poobede nasledovala exkurzia v bratislavskom Volkswagene. Rozdelili nás na 3 skupiny. Každá mala svojho sprievodcu. Prešli sme lisovňu, zvarovňu, v ktorej pracovalo vyše 300 robotov, montáž karosérie  a nakoniec sme videli montáž agregátov. Žiakov táto exkurzia veľmi zaujala a ocenili vysoký stupeň automatizácie.

Posledná exkurzia bola vo firme BEZ Transformátory Bratislava. Po úvodnom oboznámení sa z históriou firmy a jej výrobným programom sme sa presunuli do prevádzky. Prešli sme všetky pracoviská a videli sme celú technológiu výroby distribučných transformátorov – strihanie a ukladanie plechov, ktoré prebiehalo na moderných automatizovaných strojoch, navíjanie cievok vn a nn, impregnáciu a vytvrdzovanie cievok pre suché transformátory, kompletizovanie a sušenie olejových transformátorov na báze nízkofrekvenčného sušenia.

Exkurzie boli na vysokej odbornej úrovni a žiaci si tak prehĺbili a rozšírili svoje vedomosti z odborných predmetov.

Ján Furcoň

veterná elektráreňveterná elektráreňveterná elektráreň

BEZ transformátoryBEZ transformátory