Exkurzia v ZTS a.s. Sabinov

Upravené: streda, 4. júl 2012

Predmetová komisia odborných strojárskych predmetov uskutočnila 20. marca 2012 exkurziu pre študentov 3. ročníka do ZTS a.s. SABINOV. Exkurzia bola zameraná na celkový prehľad výroby prevodoviek. Pod odborným a pútavým výkladom sprievodcu firmy študenti prešli jednotlivé špecializované pracoviská. Oboznámili sa so základným systémom a metódou práce z role pozorovateľa.

Exkurzia bola veľmi zaujímavá, podnetná a v tomto prípade v priamom kontakte  teórie a praxe. Posunula úroveň vedomostí študentov smerom k lepšiemu pochopeniu. V súčasnom výchovno – vzdelávacom procese je vítaná spolupráca praxe pomocou takýchto aktivizujúcich metód a foriem, ktoré prekonávajú tradičné chápanie vyučovania.

Veľké poďakovanie patrí Ing. Zakutanskému a p. Mihálikovi, ktorí sa podieľali na efektívnosti osvojenia odborných vedomostí.

Ing. Iveta Garbinská

exkurzia ZTS Sabinovexkurzia ZTS Sabinovexkurzia ZTS Sabinov

exkurzia v ZTS Sabinovexkurzia v ZTS Sabinovexkurzia v ZTS Sabinov

exkurzia ZTS Sabinov