Exkurzia vo VSE Košice

Upravené: pondelok, 18. november 2013

 V rámci spolupráce s VSE a.s. sa 12.novembra  10 žiakov III.B triedy odboru mechanik elektrotechnik so zameraním na silnoprúdovú elektrotechniku zúčastnilo exkurzie vo VSE Košice. Úvod exkurzie patril  Dispečingu VSDE, ktorý je jedným z najmodernejších pracovísk na Slovensku. Žiaci tu boli oboznámení s kostrou prenosovej sústavy na území našej republiky, presvedčili sa o náročnosti a zodpovednosti práce pozostávajúcej z riadenia a kontroly  toku elektrickej energie a riešenia porúch v elektrickej rozvodnej sieti.

Po desiatej hodine  sa študenti  presunuli autobusom do Lemešian, kde exkurzia pokračovala prehliadkou elektrickej stanice. V skúšobni pre ochranné a pracovné pomôcky  mali možnosť vidieť praktické prevedenie skúšky izolačnej tyče, vo vedľajšom priestore skúšobne  skúšku elektrickej pevnosti transformátorového oleja a v skúšobni vn skúšku izolátora striedavým a nárazovým napätím. Ďalšia časť exkurzie bola určená ukážke zameriavania porúch na kábloch a prehliadke meracieho vozidla na vyhľadávanie porúch káblov.

Na  záver exkurzie si študenti prezreli vonkajšiu časť  110 kV  rozvodne, kde sa stretli s prístrojmi a zariadeniami, o ktorých sa učili na odborných predmetoch a po prezretí 22 kV kobkovej rozvodni im bola predvedená ukážka detekcie poruchy na energetickom zariadení pomocou termovízie.

Cieľom tejto exkurzie bolo upevnenie a rozšírenie si vedomostí z oblasti silnoprúdovej elektrotechniky.

Ing. Mariana Vdovjáková


v 110kV rozvodniukážka meracieho vozidla