Tretiaci v Košiciach

Upravené: piatok, 7. február 2014

S predmetom fyzika sa študenti našej školy stretávajú v prvých troch rokoch ich štúdia. Keďže naši tretiaci práve v tomto polroku s vyučovaním fyziky končia, bolo pre nich zaujímavé overiť si svoje vedomosti v praxi počas návštevy Slovenského technického múzea v Košiciach dňa 6.2. 2014, konkrétne jeho Vedecko- technického centra.

Je tu zábavno-náučnou formou popularizovaná veda, technika a prírodné vedy, k čomu slúži viac ako 110 interaktívnych exponátov vo výstavných sieňach, demonštračných sálach a herniach. Naši 17- 18- roční študenti sa zrazu zmenili na hravých, malých chlapcov, ktorí si chceli všetko vyskúšať, zahrať a zabaviť sa, pritom si mali možnosť zopakovať mnohé zákony  z mechaniky, optiky, elektriny, magnetizmu,  vyskúšať zaujímavé optické klamy a ilúzie, 3D a 2D hlavolamy.

Súčasťou návštevy technického múzea bola aj prednáška v Planetáriu, ktoré tiež jednou z časti múzea. A tak rušnú hodinu plnú hier vystriedala pokojná atmosféra pozorovania nočnej oblohy plnej hviezd. Počas pútavej prednášky si študenti zopakovali vedomosti o planétach, hviezdach a  súhvezdiach. Keďže s pomocou prídavných projekčných zariadení je v planetáriu možné demonštrovať pohyby vesmírnych telies študenti sa mohli dozvedieť napríklad aj niečo viac o  preletoch komét našou Slnečnou sústavou.

Keďže toto na Slovensku jedine interaktívne „science centrum“ otvorené od augusta minulého roku plánuje Slovenské technické múzeum sprístupniť verejnosti po dobu piatich rokov dúfame, že aj ďalší študenti našej školy sa budú môcť zúčastniť tejto zaujímavej prehliadky.

Mgr. Mária Terrajová

z exkurziev Planetáriuv Planetáriu

v Technickom múzeuv Technickom múzeuv Technickom múzeu

v Technickom múzeuv Technickom múzeuv Technickom múzeu

v Technickom múzeu