Exkurzia v KIA

Upravené: streda, 4. máj 2016

J.A. Komenský napísal „Nech je pre učiacich  zlatým pravidlom, aby sa všetko podávalo všetkými možnými zmyslami. Nech sú veci viditeľné zraku, počuteľné sluchu, čuchateľné čuchu, chutnateľné chuti a hmatateľné hmatu a podávajú sa súčasne viacerými zmyslami ... Teória bez praxe je neplodná a prax bez teórie zaslepená.“

Znie to ako čarovná formulka, ktorá by určite odbornému školstvu pomohla a posunula rozvoj poznania študentov niekam ďalej ako je to v učebných textoch. Ústretovosť firiem k školám sa cení a nedá sa vyjadriť slovami vďaky. Veľká vďaka patrí najmodernejšiemu výrobnému závodu KIA Motors Slovakia Žilina. Automobilka, ktorá vyrába „šťastné“ autá a priblížila najmodernejšie výrobné technológie 40 študentom našej školy.

Závod využíva adaptabilné nástroje a automatické nastavenia výrobných liniek. Tie dosahujú vysokú flexibilitu, vďaka ktorej môže výrobu pružne prispôsobovať požiadavkám zákazníka. Celý proces výroby je s vysokou mierou automatizácie. Sledovaním výroby automobilov od lisovne, karosárne, lakovne až po samotnú montáž zanechá u študentov hlbokú stopu prepojenia teórie a praxe. Exkurziu sme zhodnotili ako veľmi podnetnú, pútavú a predovšetkým ničím nenahraditeľnú.

p. Veverka ďakujeme a určite sa k Vám vrátime :)

3.5.2016, Ing. Iveta Garbinská

exkurzia