Stretnutie s VSE

Upravené: streda, 11. december 2013

Východoslovenská energetika a. s. pripravila druhé pracovné stretnutie s piatimi partnerskými školami na SPŠE Prešov. V úvodnej časti nám zástupca VSE prezentoval ako realizujú merania spotreby elektrickej energie a aké je ďalšie smerovanie v oblasti zavádzania inteligentných meracích systémov. Potom sme mali možnosť vyjadriť sa resp. predniesť svoje požiadavky k odborným učebným textom, ktoré pre nás pred rokom pripravila VSE. Ďalej nasledovala prehliadka odborných elektrotechnických učební školy.

Po obede sme sa presunuli na exkurziu do Metrologického strediska v Prešove, kde ciachujú elektromechanické aj elektronické elektromery. V súčasnosti samotné meranie aj vyhodnocovanie je riadené počítačom. V tomto stredisku kontrolujú aj prístrojové transformátory prúdu a napätia, ktoré sa používajú pri polopriamom a nepriamom meraní spotreby elektrickej energie.

Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Ján Furcoň


prezentácia meraniaprehliadka odborných elektro učebníprehliadka odborných elektro učební

prehliadka odborných elektro učebníciachovanie elektromerov