Stretnutie s VSE

Upravené: streda, 11. jún 2014

Pracovné stretnutie partnerských škôl so zástupcami Východoslovenskej energetiky a.s. sa uskutočnilo 6. júna 2014 v SOŠT Michalovce. Po úvodnom privítaní nám prezentovali pracovníci Prevádzky sietí program Hifi a Dalton, ktorý používajú pri zadelení prác, aktualizácií zariadení VN sietí aj monitorovaní dochádzky a činnosti zamestnancov.

V ďalšej časti nám samotní autori prezentovali finálnu verziu Príručky energetiky pre stredné školy, ktorú sme zároveň objednali pre našich žiakov. Po prehliadke odborných učební školy sme sa presunuli do terénu, kde sme mohli vidieť prácu pod napätím. Pracovníci VSD prevádzali výmenu odpínača na vedení 22kV bez prerušenia dodávky elektrickej energie.
Popoludní sme absolvovali prehliadku ES Voľa, ktorá prechádza veľkou rekonštrukciou. Prezentácia bola zameraná na proces rekonštrukcie aj technické riešenie.

Stretnutie bolo veľmi podnetné a oceňujeme takéto aktivity zo strany VSE. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ján Furcoň

prezentácia programu Hifi a Daltonprezentácia odborných učební školypráca pod napätím

ukladanie odpínačaprehliadka ES Voľaprehliadka ES Voľa