Konferencia o budúcnosti trhu

Upravené: pondelok, 8. november 2021

27.10.2021 sa naša trieda IV.A zúčastnila najväčšej online konferecie na Slovensku o budúcnosti trhu práce pre maturantov. Boli sme rozdelení do dvoch skupín podľa zameraní – jedna na elektrotechniku a druhá na informačné technológie. Konferencia sa začala presne v čase od  8:00 hod.  ráno a pokračovala až do 13:00 hod.  poobede.

Mesiac úcty k starším

Upravené: piatok, 5. november 2021

Poďakovanie

Ďakujeme za všetko, čo ste pre nás urobili niekedy,
ale poďakovať  za všetko, čo ste spravili, sa nedá vždy.
Preto dnes k vám s úctou hľadíme
a tieto dary vám sa priniesť snažíme.
Ďakujeme vám za všetky poznania,
veď život je plný vyznania.
Život, ktorý ste prežili je dôkazom,
že vaša cesta je naším príkladom.
                                                              Andrej Hrabkovský II.A                    
                                                                                                         

Záložka do knihy

Upravené: streda, 3. november 2021

Zvláštnou náhodou alebo skôr nedorozumením sa stalo, že tento školský rok 2021/2022 bol projekt Záložka do knihy spája stredné školy takpovediac ešte zvláštnejší ako samotná náhoda a o to výnimočnejší.

Biela pastelka

Upravené: piatok, 1. október 2021

Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, prejaviť ľudskú ušľachtilosť a solidaritu. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma.

Európsky deň jazykov

Upravené: piatok, 1. október 2021

Už sa stalo tradíciou, že naša škola si každoročne pripomína význam materinského jazyka, ale aj cudzích jazykov počas Európskeho dňa jazykov. Ten stanovila Európska únia na 26. september. My sme ho však tento rok oslávili v predstihu už v piatok 24. septembra. A ako?

Na výstave

Upravené: streda, 29. september 2021

Dňa 20.9.2021 žiaci I.C  sa zúčastnili výstavy v Tatranskej galérií v Elektrárni, ktorá bola zameraná na vynálezy Leonarda z Vinci (1452-1519), ktorý je považovaný za najväčšieho génia v dejinách ľudstva. Ako predstaviteľ renesancie bol nielen maliarom, sochárom, ale aj architektom, filozofom, hudobníkom, básnikom, bádateľom, matematikom, mechanikom, vynálezcom a iných aktivít.

Časopis Nulák č. 1/2021

Upravené: streda, 9. jún 2021

Psst, počuješ to? Pýtaš sa čo? No predsa všetky tie zvuky voľnosti, ktoré sa už neúprosne prebíjajú cez okná, skrz všetky škáry ti vnikajú do hlavy, do mysle, a ty sa už nevieš sústrediť na nič iné, iba na to, že koniec školského roka už je za rohom. Koniec je však aj v inom slova zmysle. Koniec môjho šéfredaktorovania a posledného čísla časopisu v mojej réžii. A tak v ňom spomínam. Spomínam na všetko, čo som zažil a častokrát, môžem smelo povedať, zážitky to boli až dobrodružné. Ste zvedaví? Čítajte a dozviete sa!

EU Solidarity

Upravené: streda, 17. marec 2021

Ďakujeme, že sme boli súčasťou zasadnutia Euroscola Online 12. marca 2021. Nielen naši študenti, ale aj študenti z ostatných pozvaných krajín EÚ zohrali na podujatí mimoriadne dôležitú úlohu a prostredníctvom svojej aktívnej účasti položili otázku viceprezidentovi a expertom pozvaným na podujatie.

Ocenenie pre Petra

Upravené: streda, 9. jún 2021

Slovenská asociácia pretláčania rukou ocenila najlepších športovcov sezóny. Vzhľadom na súťažne oklieštenú sezónu komisia vybrala športovcov, ktorí najviac prekvapili, a ktorí si to výsledkami vybojovali.

Nás teší, že najlepším juniorom Slovenska v sezóne 2019/20 sa stal náš žiak Peter Gurecka (AWK Prešov).

Záznam z DOD 2021

Upravené: štvrtok, 11. marec 2021

Záznam z Dňa otvorených dverí si môžete pozrieť: