Školské kolo SOČ

Upravené: pondelok, 7. marec 2022

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) píše už svoj 44.  príbeh. Príbeh študentov, ktorí aktívne rozvíjajú svoje nápady v rôznych vedných oblastiach.  Experimentovanie, bádanie, kreativitu, zručnosť a mnoho iného vnášajú do svojich praktických prác.

MDMJ 2022

Upravené: piatok, 4. marec 2022

Koniec februára sprevádzali   mimoriadne závažné okolnosti, ktoré nebezpečne zvrátili mierový chod spoločnosti a hlboko sa  dotkli  každého jedného z nás.
       V tejto súvislosti Medzinárodný deň materinského jazyka, ktorý sme si pripomenuli rôznymi aktivitami dňa 18. 2. 2022 nadobudol obzvlášť dôležitý význam a dostal nový zmysel, pretože  materinský jazyk ako jedna zo zábezpek identity národa a jeho zvrchovanosti nie je všade na svete samozrejmosťou.

In My Perfect World

Upravené: pondelok, 28. február 2022

Už dva roky ovplyvňuje náš svet koronavírus. Musíme žiť úplne iné životy, na aké sme boli zvyknutí. Životy plné obmedzení, obáv, mnoho času trávime v online prostredí. Aj preto sme boli s kolegyňou Mgr. Heringovou zvedavé, aké básne nám napíšu žiaci v literárnej súťaži v anglickom jazyku, ktorú sme zorganizovali v triedach I.A a I.C.

Prečo mám rád slovenčinu 2022

Upravené: štvrtok, 3. február 2022

Naše snaženie v literárnej oblasti na tému „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ vyvrcholilo januárovým školským kolom, kde sa stretli  najlepšie práce z triednych kôl a v živej reči  ústami svojich tvorcov sa prihovorili  žiackej porote  v zložení žiakov Petra Regeša, Alexa Siroviča zo IV. C triedy a Kristiána Rotha z I. A triedy. Simultánne hodnotila odborná porota, ktorú tvorili vyučujúce slovenčiny.

eTwining

Upravené: štvrtok, 27. január 2022

eTwinning - Program partnerstvo škôl predstavuje komunitu európskych škôl. Ponúka platformu pre zamestnancov, ktorí pracujú v škole v jednej zo zapojených európskych krajín, aby komunikovali, spolupracovali, rozvíjali projekty, zdieľali a skrátka cítili a boli súčasťou najzaujímavejšej vzdelávacej komunite v Európe. eTwinning je spolufinancovaný z Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus +.

Vianoce u nás doma

Upravené: štvrtok, 16. december 2021

Mesiac december sa nesie v znamení najkrajších sviatkov v roku, sviatkov pokoja, lásky, štedrosti a radosti. Trávime ich s najbližšími v duchu tradícií. Vianočné koledy, kapustnica, stromček a pod ním hŕba darčekov. Sviatočná nálada, porozumenie, všade cítiť tú krásnu atmosféru,lásku a radosť z prítomnosti tých, ktorých máme radi. To všetko sprevádza najkrajšie sviatky v roku.

Olympiáda ľudských práv

Upravené: utorok, 14. december 2021

Prečo sa učíme o ľudských právach v škole? Pretože máme vedieť, že každý z nás má práva a povinnosti, pretože potrebujeme upevniť svoj zmysel pre spravodlivosť a slušnosť. Máme právo chodiť do školy, máme právo dostať vzdelanie, máme právo naučiť sa v škole úcte k ľudským právam a základným slobodám, máme právo slobodne myslieť, vyslovením svojich názorov však nesmieme urážať iných a ubližovať iným.

Časopis Nulák č. 2/2021

Upravené: streda, 8. december 2021

Milí čitatelia!
        V tento predvianočný čas vám predstavujeme prvé číslo časopisu Nulák v školskom roku 2021/22. Prinášame informácie z diania v škole počas septembrových a októbrových dní, kedy všetko ako tak fungovalo, korona nás obchádzala a my sme sa mohli učiť, stretávať v kolektíve s kamarátmi, vidieť sa, počuť sa, hľadieť si do očí, smiať sa či smútiť a zdieľať navzájom svoje pocity, i keď s rúškami na nose a dosť často aj pod nosom. No vírus prišiel raz,  a potom zas a zas, a karanténa opätovne hodila žiakov do tak dobre známeho on-line priestoru, čo mnohým vyhovovalo alebo aj nie!

Červené stužky

Upravené: utorok, 7. december 2021

1. decembra, vo Svetový deň boja proti AIDS, sme ukončili aktivity kampane  Červené stužky 2021 rozhlasovou reláciou, v ktorej sme zhrnuli všetko to, čo  sme od októbra až do tohto dňa na hodinách etickej výchovy podnikli. Prinajmenšom prihlásením  sa do kampane sme prejavili svoju podporu a účasť, humánne cítenie a ľudskosť k trpiacim ľuďom na túto chorobu, hlavne deťom, ako nevinným obetiam zákerného vírusu HIV. 

Olympiáda v AJ

Upravené: pondelok, 22. november 2021

Ani sme sa nenazdali, prešiel rok a znova sme organizovali anglickú olympiádu online. Škoda, že situácia to ináč nedovolila, predsalen kontakt zoči-voči je lepší.
Napriek tomu sa do školského kola zapojilo 31 žiakov v 2 kategóriách. Skvelé číslo. Vysoko oceňujeme ochotu a chuť zapojiť sa do olympiády, dokonca aj keď bola online cez EduPage a vo večerných hodinách.