V Spišskom divadle

Upravené: piatok, 25. september 2020

Po dlhšom čase sme dňa 22. 9. 2020 opäť navštívili profesionálne divadlo v Spišskej Novej Vsi. Každé predstavenie, ktoré sme v réžii tohto divadla absolvovali v minulosti, nás niečím prekvapilo. Tak to bolo aj tentokrát.

Mladý Európan 20

Upravené: utorok, 22. september 2020

Regionálne kolo 15. ročníka vedomostnej súťaže o Európskej únii pod názvom Mladý Európan sa konalo v náhradnom termíne 16. septembra 2020 v Poprade. Podujatie sa uskutočnilo v súlade s usmerneniami a odporúčaniami Ministerstva školstva SR, a tiež opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR.

Časopis Nulák Covid 19-1/2020

Upravené: streda, 9. jún 2021

Školský rok sa nám pomaly blíži ku koncu, a tak aj napriek ťažkej situácií a neľahkým podmienkam  sme sa v on line prostredí rozhodli dať dokopy náš školský časopis, ktorý má prívlastok  odborného pomenovania celosvetovej pandémie, zodpovednej za naše prikovanie k počítačom, mobilom  a iným podporným prostriedkom, ktoré umožňovali špecifické vzdelávanie, o akom sa nám predtým ani len nesnívalo.

Finančná olympiáda

Upravené: streda, 11. marec 2020

Finančná olympiáda je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho projektu Nadácie PARTNERS – Deň finančnej gramotnosti. Cieľom je preveriť finančné a ekonomické vedomosti našich stredoškolákov. V tomto ôsmom ročníku sa do prvého kola zapojilo približne 4 000 študentov rôznych stredných škôl.

Finále súťaže VSD 2020

Upravené: pondelok, 2. marec 2020

Téma 13. ročníka tímovej súťaže VSD bola Smart Home s dôrazom na úsporu elektrickej energie. Finále prebehlo po prvýkrát 27.2. v Univerzitnom vedeckom parku Technicom v Košiciach. Každý tím mal navrhnúť  a zhotoviť funkčný model s príslušnou dokumentáciou a musel vojsť do rozpočtu 150€. Súťažilo 12 tímov zo šiestich škôl východného Slovenska. Našu školu reprezentovali 2 tímy.

Vlastná tvorba

Upravené: streda, 26. február 2020

Sme síce Stredná odborná škola elektrotechnická a od našich žiakov sa očakáva predovšetkým získanie odborného vzdelania, avšak našou úlohou nie je sústrediť pozornosť žiaka len na jeden bod, ale ho aj všestranne rozvíjať. Preto som sa rozhodla na hodine anglického jazyka v mojich skupinách v triedach I.A a I.C vyhlásiť súťaž vo vlastnej tvorbe na tému In My Perfect World ... (V mojom perfektnom svete ...).

MDMJ

Upravené: utorok, 25. február 2020

Pod touto iniciálovou skratkou sa skrýva Medzinárodný deň materinského jazyka pripadajúci už 19 rokov na území Slovenska na 21. február. Po prvý raz sa tento sviatok oslavoval v roku 2000. V súčasnosti si ho pripomínajú vo viacerých štátoch v Austrálii, Bangladéši, Brazílii, Čile, Číne, Francúzsku, Indii, Japonsku, Juhoafrickej  republike, Kube, Maďarsku, Rusku...

Školské kolo SOČ

Upravené: utorok, 25. február 2020

20.2.2020 prebehlo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Súťažili 4 práce v oblasti 12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika. Komisia po prezentácií jednotlivých prác rozhodla o konečnom poradí:

Dystopický svet

Upravené: pondelok, 24. február 2020

Dňa 18. 2. 2020 dostali vybraní študenti z prvých druhých aj tretích ročníkov možnosť zúčastniť sa prednášky v Podtatranskej  knižnici na tému dystopická literatúra.

Druhý na Slovensku

Upravené: streda, 19. február 2020

 „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„ – tak to je ZENIT, súťaž zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo v 8 kategóriách určených žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií. Cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve.