MDMJ 2022

Upravené: piatok, 4. marec 2022

Koniec februára sprevádzali   mimoriadne závažné okolnosti, ktoré nebezpečne zvrátili mierový chod spoločnosti a hlboko sa  dotkli  každého jedného z nás.
       V tejto súvislosti Medzinárodný deň materinského jazyka, ktorý sme si pripomenuli rôznymi aktivitami dňa 18. 2. 2022 nadobudol obzvlášť dôležitý význam a dostal nový zmysel, pretože  materinský jazyk ako jedna zo zábezpek identity národa a jeho zvrchovanosti nie je všade na svete samozrejmosťou.

 Sviatok sa oslavuje vždy  21. februára už od roku 2000 pod názvom Medzinárodný deň materinského jazyka, ktorý  pri svojom zrode prelial krv bengálskych študentov v Dháke, súčasnom hlavnom meste Bangladéša, pretože ich v ten deň, v roku 1952, zastrelili príslušníci polície počas manifestácie na podporu materinského jazyka, bengálčiny. Po zavedení sviatku  vtedajší generálny tajomník OSN Kofi Annan v posolstve podčiarkol, že sviatok podporuje najmä preto, aby si všetky národy sveta uvedomili hodnotu jazykov. Tiež zdôraznil, že jazyky predstavujú kultúrne dedičstvo ľudstva a vyzval na zvýšené úsilie o zachovanie jazykov práve ako kultúrneho dedičstva jednotlivých národov.
     Tieto  a mnohé iné informácie odzneli v rozhlasovej relácii 18. 2. 2022 venovanej sviatku materinského jazyka. Vstupy moderátorov, Martina Kyšeľu a Dávida Záleša z II.C triedy, predeľovala reprodukovaná hudba s krásnymi slovenskými piesňami a živá hudba, v ktorej odzneli goralské piesne zahrané na akordeóne v interpretácii Kristiána Halčina z I.A triedy. Zároveň sme sa zabavili na pár vtipoch Andera z Košíc, slávneho ľudového rozprávača.

Spišské a goralské nárečie sa v našej škole ozýva po chodbách a v triedach cez prestávky dosť často, čo svedčí o nesmrteľnosti jazyka našich predkov, ktorí nám ho takto nepochybne natrvalo  zanechali nielen v reči, ale  aj v podobe krásnych piesní, krojov a iných zvykov.
     Okrem toho sme si uctili tento deň aktivitami na hodinách slovenského jazyka a Podtatranská knižnica v Poprade nám spestrila 4. a 5. vyučovaciu hodinu on line podujatiami na príťažlivú  tému: „Mrazivé detektívky“ a tému zameranú na tvorcov prvého slovanského písma, ktorí stáli pri zrode histórie slovenského národa: „Cyril a Metod – naši vierozvestci.“

M. Nestorovičová

z akciez akciez akcie