Na návšteve v Martine

Upravené: utorok, 23. október 2018

Slovensko si  tento rok pripomína 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Svätom Martine, ktorou sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a k vzniku samostatného československého štátu.

V rámci hodín dejepisu, občianskej náuky a slovenského jazyka sa 22 študentov a dve vyučujúce 17. októbra rozhodli navštíviť Martin. Cestovali sme vlakom a prvou zastávkou v Martine bolo Slovenské národné múzeum, ktoré patrí k najvýznamnejším kultúrnym inštitúciám na Slovensku. Etnografické múzeum je špičkovým pracoviskom v celoslovenskom kontexte v oblasti národopisnej muzeológie a jeho základnou činnosťou je získavanie, odborné, vedecké spracovanie a prezentácia zbierok ľudovej kultúry. Dokumentuje tradičné ľudové hospodárstvo, výrobu, remeslá a odievanie, ako ľudia žili v minulosti. Expozície, ktorými nás sprevádzala milá sprievodkyňa, pozostávali z troch samostatných tematických celkov s názvami: Človek a pôda, Človek a materiál, Človek a odev – tradičná kultúra Slovenska. Exkurzia bola skutočne zaujímavá, odchádzali sme obohatení o svoje vedomosti nielen z literatúry, ale aj dejepisu.

Naša cesta pokračovala na Národný cintorín, národnú kultúrnu pamiatku. Národný cintorín sa v Martine nachádza v samotnom centre, je miestom odpočinku mnohých slávnych a významných slovenských osobností.  Jedným z prvých tu bol pochovaný Karol Kuzmány, podpredseda Matice slovenskej. Na cintoríne sú hroby a umelecky cenné náhrobníky vynikajúcich osobností slovenského kultúrneho, vedeckého a národného života. Jedným z najnovších je Pamätník olympionikov. Vybrali sme sa chodníčkami cintorína, ktoré lemovali mohutné stromy a vzdali úctu tým, ktorí ovplyvňovali a menili dejiny Slovenska. Matica slovenská dodnes zastáva dôležitú úlohu v dejinách slovenského národa, vydávala a dodnes vydáva rôznorodé dokumenty a knižné diela. Náš výlet sme teda zakončili, keď sme obdivovali  budovu Matice slovenskej, no jej vnútorná krása a zmysel hlboko prekračuje stavebné konštrukcie. Matica slovenská dodnes zastáva nenahraditeľnú funkciu poznávania a zhromažďovania slovenských dejín, tradícií a napomáha k ich rozvoju.

V popoludňajších hodinách po prehliadke mesta sme sa unavení, ale obohatení o zaujímavé informácie, vracali domov. Cesta vlakom nám ubehla veľmi rýchlo. Veríme, že podujatie prehĺbi v mládeži túžbu po poznaní národných dejín, kultúry a vzťah k národným tradíciám.

Mgr. Andrea Vaverčáková

z akciez akciez akcie

z akciez akcie