Literárny kvíz

Upravené: streda, 3. máj 2017

Táto pravidelná, ročne sa opakujúca udalosť našej školy preveruje literárne poznatky súťažiacich a v paralele oznamuje blížiace sa ústne maturitné skúšky, ktorých súčasťou je aj história a súčasnosť slovesného umenia ako takého. Z tohto dôvodu dňa 25. 4. 2017 zasadli do lavíc tohtoroční adepti na získanie papiera, ktorý im, obrazne povedané, otvorí brány do novej etapy ich mladého profesionálneho alebo  naďalej študentského života.

Obsah kvízových otázok možno za tie roky nazvať už  aj klasikou, ktorá  v historickom periodizačnom vývoji literatúry zahŕňa informácie o  spisovateľoch a ich dielach s priloženými ingredienciami metaforickej, umelecko-výrazovej a štylistickej vône.
    No niečo predsa bolo aj nové. Noví boli záujemcovia o literárny kvíz  z nematuritných tried od prvých ročníkov vyššie.
    Výsledky kvízu prekvapili takmer všetkých, ktorí o prekvapenie stáli a stoja, ak čítajú tento príspevok. Veď posúďte sami a utvorte si svoj vlastný názor na konečný stav. Takže:

Prvé miesto s najvyšším počtom bodov  získalo družstvo v zložení: Patrik Darák, Martin Vyskočil a Ján Komendák z I. C triedy.

Druhé miesto si vybojovali borci so zelenými stužkami z V. C, v súhre vzájomných poznatkov Radoslava Kaprála, Denisa Skokana  a Lukáša Žembu.

Tretie miesto patrí chlapcom z II. C v obsadení Olivera Michaláka, Mateja Lukáča a Jána Hurajta.

    Ďalšie umiestnenia radšej neuvádzame, ale ďakujeme všetkým za účasť a podporu literárneho umenia o to viac, že sa pohybujeme v prostredí, kde najväčšiu dôležitosť pre profesionálny život zohrávajú vedci ako Volta, Edison, Tesla a im podobní.

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým maturantom želáme zmaturovať so cťou!

M. Nestorovičová

kvízkvízkvíz

kvízkvíz