Z literárnej súťaže

Upravené: pondelok, 19. január 2015

O rodnej reči a krajine je stále čo povedať, o čom svedčia tohtoročné literárne práce našich žiakov, prečítané a hodnotené na  školskom kole celoslovenskej súťaže „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ dňa 15. 1. 2015.  Do tejto súťaže už po piaty rok zasielame najlepšie výtvory z umeleckých pier  našich žiakov. A slávime aj úspechy zhmotnené v dvoch Čestných uznaniach a minuloročnej Hlavnej ceny. Ktovie, ako zaujmú práce, ktoré tento rok posudzovala žiacka porota v zložení naslovovzatých odborníkov, našej šéfredaktorky školského časopisu Julky Reľovskej, minuloročného víťaza celoslovenského kola Štefana Legáta, a ďalších členov, Martina Šoltýsa a Dominiky Gallikovej. 

Odbornú pedagogickú porotu tvorili vyučujúce slovenského jazyka, samostatne hodnotiace nezávisle od seba,  až napokon v konečnom zúčtovaní  sa dostavili výsledky v  porovnaní a spočítaní bodov od troch rôznych posudzovateľov.
V dvadsiatich najlepších prácach  triednych kôl boli hodnotené viaceré položky a to: výber  jazykovo - umeleckých štylistických prostriedkov, umelecké stvárnenie obsahu so zameraním na zaujímavosť, pútavosť a originalitu, dodržanie  a obsiahnutie témy a celkový dojem vrátanie rečovej prezentácie textu.
Po vypočutí si všetkých prác a ich ohodnotení  sa skonštatovala  vysoká úroveň, množstvo originálnych nápadov, bohatstvo, kvalita a  kvantita umeleckých vyjadrovacích prostriedkov a predovšetkým, z každej práce zaznieval cit vlastenectva, príslušnosť  k slovenskému národu a materinskému jazyku, hrdosť na svoju vlasť a jej slávnych predkov spolu s umelecky a citovo zafarbeným opisom  slovenských prírodných krás, ktoré študenti dokázali cez vlastné prežívanie, spomienky a zážitky skvele vyjadriť. V množstve prozaických prác sa zaskveli aj dva poetické výtvory a veľký posun sme zaznamenali v kompozičných postupoch, ba aj slohových útvaroch, kde si trúfli niektorí aj na formu denníka či cestopisu.
Ako bolo už povedané, páčili sa nám všetky práce, avšak body nepopustili, a preto  do celoslovenského kola v Nových Zámkoch budú zaslané práce týchto žiakov s najvyšším počtom bodov: Ondreja Glajzu z V. C, Patrika Dudu z III. B, Juliany Reľovskej z tej istej triedy, Kristiána Korpádyho z I. A a Ondreja Ryboviča z I. C.

Víťazom blahoželáme a dúfame, že porote celoslovenského kola sa práce budú páčiť ešte viac ako nám!

M. Nestorovičová

súťažiacipostupujúca J. Reľovskápostupujúci K. Korpády

žiacka porota