Literárny kvíz

Upravené: pondelok, 2. máj 2016

Táto tradíciou poznamenaná súťaž pre maturantov, konaná 26. 4. 2016, avizuje pre  končiace ročníky skorý príchod ústnej maturitnej skúšky, na ktorej by mali preukázať svoje znalosti  a zručnosti nadobudnuté počas štyroch rokov na hodinách gramatiky, štylistiky a literatúry.

A práve v oblasti literatúry si mohli v utorok  otestovať svoje doterajšie  vedomosti z vybraných literárnych poznatkov v periodizačnom ponímaní historického vývoja svetovej a slovenskej literatúry, analyzovať  reč básnikov, nachádzať trópy a figúry či identifikovať veršové systémy. Súťažiaci pracovali v tímoch, takže každý mohol prispieť a pomôcť skupine,  ako vedel. V zápolení štyroch skupín s vedomostným potenciálom sa najviac darilo tímu zo IV. A triedy Andrejovi Košíkovi, Dávidovi Vernarskému a Matúšovi Smoleňákovi.
   Víťazom literárneho kvízu blahoželáme a prajeme všetkým maturantom úspešné  zvládnutie ústnych maturitných skúšok nielen zo slovenského jazyka.

M.Nestorovičová

pred kvízompohoda pri premýšľanívíťazný tím

súťažné tímysúťažné tímysúťažné tímy