Európsky deň jazykov

Upravené: pondelok, 1. október 2018

Minulý týždeň sme spoločne oslávili Európsky deň jazykov, ktorý pripadol na stredu, 26. októbra 2018.
     Zaujímavými činnosťami, aktivitami, vymykajúcimi sa z rámca všednej vyučovacej hodiny sme napĺňali cieľ Európskeho dňa jazykov,  spočívajúcom  v podnete,  zameranom na 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa od skorého raného veku až do neskorej životnej jesene učili jazyky v škole,  mimo školy a hocikde inde, pretože jazyková znalosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho multikultúrneho porozumenia, tolerancie, znášanlivosti a ochraňuje kultúrne dedičstvo našich predkov starého kontinentu, rozširuje jeho duchovné hodnoty a dovolí spoznávať rôzne spôsoby života národov, ich bežné alebo výnimočné zvyklosti.

 
     Život tomuto dňu vdýchla rada Európy  v Štrasburgu 26. 9. 2001 a odvtedy každoročne rastie vo svojich aktivitách, zaujímavých akciách a podujatiach v mnohých krajinách nášho kontinentu nevynímajúc Slovensko a našu školu, kde sa v súčasnosti vyučuje anglický a nemecký jazyk.
       Realizačne  sa žiaci  v rámci hodín anglického jazyka zapojili do rôznych súťaží ako napríklad Horúce kreslo, Obesenec, Hovor so mnou, Milionár, ktoré boli zamerané na slovnú zásobu nielen v anglickom jazyku. Vyššie ročníky pripravili projekty s témou Technické vynálezy, ktoré zmenili svet.  Podľa slov vyučujúcich anglického jazyka bolo vyučovanie  v tento deň iné, zábavné a pre žiakov motivačné , aby opäť nabrali chuť k učeniu cudzích  jazykov, ktoré ak ovládame, tak robia náš svet menší.
     Nemecký jazyk sa niesol v podobnom duchu. Žiaci si pripravili prezentácie k vybraným témam, absolvovali úspešne kvíz a podieľali sa na tvorbe nástenky venovanej vychyteným nemeckým turistickým mestám Regensburgu a Passau, čím zestetizovali prostredie triedy a poskytli informačný krajinovedný materiál dokumentovaný fotografiami a obrázkami o týchto mestách.

M. Nestorovičová, B. Gurková


z akciez akciez akcie

z akciez akciez akcie