Literárna súťaž

Upravené: utorok, 31. január 2017

Opakovanie je matkou múdrosti, hovorí odveká pravda a ňou by sa mal riadiť každý žiak. Nikdy nie je na škodu opakovať si nielen učebnú látku, ale aj to, odkiaľ pochádzam, akej krajiny som príslušníkom, a kde je moje rodisko,  v ktorom deň i noc používam svoju materinskú reč. A aby sme na to nezabúdali, máme tu opäť celoslovenskú súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, ten vo svojom 21. ročníku od jej vzniku.

Zdalo by sa, že už sme vyčerpali všetky témy, pretože sa do tejto súťaže zapájame už nejaký ten rok. No našťastie, nie je to pravda a školské kolo , ktoré sa konalo 24. 1. 2016 prinieslo veľa zaujímavých prác s rôznorodými námetmi na stanovenú obšírnu tému súťaže a zároveň nás zvlášť potešilo, že bolo okorenené rôznymi žánrovými útvarmi, ba dokonca aj dvaja poeti sa našli.
Väčšina vo svojich literárnych prácach vychádzala zo svojich rodných miest, a tak sme sa dozvedeli o zaujímavostiach, tradíciách a nárečiach na slovenských dedinkách, o ktorých sa málo hovorí alebo možno ani nevie ako napríklad: Veterná Poruba, či dedinky na Liptove, lebo aj odtiaľ máme študentov, ktorí sa učia na našej škole.
Odborná porota zložená z vyučujúcich slovenského jazyka a trojčlenná žiacka porota nakoniec do celoslovenského kola vybrala a najvyšším počtom ocenila  práce týchto žiakov: Patrika Daráka z I.C, Jána Komendáka z I.C triedy, Urbana Selveka z III. B triedy, Olivera Michaľáka z II. C triedy a Jána Šveca z III.A triedy.
O výsledkoch  celoslovenského kola vás budeme informovať až koncom mája, pretože priamo proces vyhodnocovania obrovského počtu prác trvá až do tohto času.

M. Nestorovičová

súťažiacisúťažiaci

súťažiaci