V Podtatranskej knižnici

Upravené: streda, 12. apríl 2017

Aké služby knižnica ponúka? Za akých podmienok sa môžeme stať používateľmi a čitateľmi knižnice? Koľko kníh a ako dlho môžeme mať knihy z knižnice požičané? Aká je najstaršia kniha v knižnici?

Na všetky tieto otázky dostali odpoveď žiaci I.A a I.C triedy, ktorí sa 3. a 6. apríla 2017 zúčastnili kultúrno-vzdelávacieho podujatia v Podtatranskej knižnici v Poprade. Kniha nám pomáha rozvíjať našu fantáziu, predstavivosť, núti nás premýšľať, vzdeláva nás a duševne obohacuje. V dnešnej dobe sa čím ďalej, tým viac začína zabúdať na knihu ako na dobrého priateľa. Mládež si radšej pozrie televíziu alebo si zahrá hru na počítači. Nedovoľme, aby klasický text na papieri ustúpil do ústrania. Kniha nás predsa sprevádza od prvých detských rozprávok, cez napínavé chlapčenské knihy, náučnú a odbornú literatúru. Obohacuje slovnú zásobu, rozhľad a bohatstvo prejavu. Veď dobrá kniha je to najkrajšie, čo môžeme niekomu darovať.

Mgr. Andrea Vaverčáková

z knižnicez knižnicez knižnice