Európsky deň jazykov

Upravené: utorok, 1. október 2019

Čoraz obľúbenejší Európsky deň jazykov sa stal pevnou súčasťou života aj v  našej škole. Hneď zrána 26. 9. 2019 zvučka spustila rozhlasovú reláciu v podaní moderátorov Richarda Krkošku z III.C a Jozefa Krupára z IV.A triedy, v ktorej okrem hovoreného slova   si žiaci mohli vypočuť  hymny nemeckého, anglického a ruského  národa, niečo zo zaujímavostí a pikošiek zo svetového spektra cudzích jazykov, vtipne prezentovaných v dialogických prehovoroch moderátorov ako napríklad: najdlhšie slovo pochádzajúce zo staroveku, ale aj najdlhšie slovo v nemeckej a materinskej reči.

Slávnostný ráz  do relácie vniesla prednesená báseň v anglickom jazyku, piesne nemeckého a anglického národa rôzneho žánru a kolotoč informácií o cudzích jazykoch uzavrel kvíz  v anglickom jazyku, ktorý prostredníctvom rozhlasu riešili žiaci celej školy. Najlepšie si počínal Michal Gondek z I. C triedy, ktorý dosiahol maximálny počet bodov a stal sa celkovým víťazom. Po rozhlasovej relácii pokračovali zaujímavé aktivity na hodinách anglického a nemeckého jazyka, kde sa vyrábalo, tvorilo, súťažilo, maľovalo, pozdravovalo v rôznych jazykoch. Najhodnotnejšie boli projektové aktivity na scelujúcu tému „Spoznajme Európu“ a žiacke plagáty v rôznych jazykoch na ľubovoľné témy. K najzábavnejším zase patrili jazykolamy, hry na slovnú zásobu a spracovanie obsahu básne uvedenej v rozhlasovej relácii maľbou. Momentky z  týchto činností sú zachytené vo fotogalérii.

Takto sme si teda uctili Európsky deň jazykov s cieľom uvedomiť si dôležitosť jazykového vzdelávania a ovládania svetových rečí nielen pre súčasnosť, ale aj kvôli profesionálnej a osobnej budúcnosti. Nie náhodou sa hovorí: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom!“

Miroslava Nestorovičová

z akciez akciez akcie

z akciez akciez akcie

z akciez akciez akcie