Olympiáda v ANJ

Upravené: piatok, 1. december 2017

V piatok, 24. novembra 2017  sa po roku tradične konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Najlepší žiaci z každého ročníka súťažili v jednej, spoločnej kategórii a tak si spolu zmerali sily  dvaja piataci, traja tretiaci, štyria druháci a jeden prvák.

Úroveň svojich jazykových vedomostí a zručností mali obhájiť v dvoch častiach olympiády. Písomnú časť tvoril gramatický test, práca s textom a posluchové cvičenie. Po jeho zvládnutí sa žiaci zúčastnili ústnej časti, v ktorej mali čo najlepšie opísať  obrázok, porozprávať príbeh  a popasovať sa so situačnou úlohou z bežného študentského života. Práve v tejto časti mali predviesť svoju schopnosť komunikovať v anglickom jazyku a vhodne  reagovať na otázky skúšajúcich. Myslíme, že táto časť bola pre chlapcov jednoduchšia a aj výsledky boli vyrovnanejšie ako v časti písomnej. Mnohí z nich dokázali, že vedia nielen plynule rozprávať, ale sú aj kreatívni a vtipní.
Záverečné zrátanie bodov z písomnej a ústnej časti nám prinieslo nasledovné výsledky:
1. Jakub Zagora 2.C (64 zo 70 bodov)
2. Matúš Jankech 3.C (58 zo 70 bodov)
3. František Demjanovič 5.C (56 zo 70 bodov)

K úspešným riešiteľom anglickej olympiády s počtom bodov viac ako 52,5 patrili aj:
* Erik Vician 3.C
* Patrik Semaňák 5.C
* Martin Kudas 2.A

Najlepším súťažiacim gratulujeme, absolútnemu víťazovi budeme držať prsty v januári na obvodnom kole. Pochvalu udeľujeme všetkým účastníkom za prejavené vedomosti a odvahu, a už teraz sa tešíme na ďalší ročník!

Ing. Gurková, Mgr. Terrajová

olympiáda v ANJolympiáda v ANJzľava 1., 2. a 3. miesto