Exkurzie v podnikoch

Upravené: piatok, 25. máj 2018

          Dňa 16. a 17. mája sa žiaci II.C študijného odboru mechanik – mechatronik zúčastnili exkurzie vo firmách Whirlpoole – nástrojárne a Quasare.

Pracovník Quasaru nám vysvetlil podstatu výroby odliatkov a oboznámil nás s výrobným programom firmy. Opísal nám, ako z roztavenej zliatiny vznikne hotový výrobok. Celý technologický priebeh nás zaujal a boli sme radi, že sme to mohli vidieť.

Vo Whirlpoole sa nám venoval sám riaditeľ, ktorý je tiež absolventom  našej školy. Odborným výkladom nám priblížil výrobu nástrojov a foriem. Vysvetlil nám jednotlivé spôsoby obrábania a, s akou presnosťou musia byť vyrobené.

Obidve exkurzie boli pre nás poučné a prehĺbili sme si teoretické vedomosti s praktickými.

Ján Komendák, II.C

exkurzieexkurzie