Septembrová kvapka krvi

Upravené: streda, 24. september 2014

Tak máme tu znova september! Prázdniny sú ,žiaľ, už nenávratne preč, vyučovanie sa rozbehlo  v plnom prúde a leto zostalo iba v našich spomienkach. A práve letné mesiace sú každoročne najkritickejším obdobím, v ktorom je akútny nedostatok darovanej krvi. Aj tento fakt nás znova utvrdil v tom, že sa oplatí pokračovať v  pravidelných  „Kvapkách krvi“  a viesť študentov k dobrovoľnému darcovstvu tejto vzácnej tekutiny.

„Septembrová študentská kvapka krvi“ sa konala dňa 19. 09. 2014 v priestoroch našej školy  v spolupráci s NTS v Poprade. Darovania krvi sa zúčastnilo celkovo 35 darcov. Medzi pravidelnými darcami nechýbala ani tentokrát pani riaditeľka Ing. Anna Lorencovičová a jej sekretárka pani Oľga Klčová. Z celkového počtu darcov bolo 33  študentov.  Oceňujeme, že jeden z nich, stále „náš“, aj keď bývalý študent, Marek Šoltýs, reagoval na  výzvu na Facebooku a podporil túto akciu. Žiaľ, pre zdravotné dôvody nebola niektorým študentom krv odobratá a z rovnakých dôvodov sa ďalší študenti a zamestnanci školy tejto akcie aj napriek ich dobrej vôli nemohli zúčastniť.

A na záver,  možno pre tých, ktorí sa stále nevedia rozhodnúť:
Zopár dobrých dôvodov, prečo darovať krv!Darovanie krvi je „tréningom" organizmu na mimoriadne situácie spojené so stratou krvi.
Darovanie krvi prispieva k regenerácii organizmu. Úbytok krvi pri darovaní „vyprovokuje" organizmus k tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek.
Darcovia sa spravidla cítia lepšie ako tí, ktorí nedarujú a hovoria tiež o celkovom „omladnutí".
Darcovi sa urobí  komplexné vyšetrenie krvi.
Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať.

Dúfam, že vás tieto dôvody oslovili a budete mať dostatočnú  motiváciu prísť dňa 12. 01. 2015 darovať krv počas  ďalšej, tzv. „Novoročnej kvapky krvi“. Znova radi uvítame aj bývalých študentov. Je to pekná príležitosť sa s nimi stretnúť!

Mgr. Mária Terrajová

vypĺňanie dotazníkakontrola údajovvyšetrenia pred odberom

odber krviodber krviodber krvi

odber krviodber krvipo odbere