Jarná kvapka krvi

Upravené: piatok, 13. apríl 2018

Po tohoročnej náročnej zime sa asi každý z nás potešil prichádzajúcim teplým dňom.
A tak sa možno troška povzbudení aj jarným slniečkom a prebúdzajúcou sa prírodou niektorí naši študenti rozhodli zúčastniť v tomto školskom roku už druhej „Kvapky krvi“ organizovanej našou školou v spolupráci s NTS v Poprade.

Už tradične sa aj v tento deň- 10. 4. 2018 učebňa č. 2 na chvíľu premenila na nemocnicu, kde v jednej časti triedy „úradoval“ pán doktor Mudr. Repovský a v ostatných častiach prebiehala príprava na samotné darovanie krvi.
Táto školská akcia sa tentokrát niesla aj v znamení „predávania štafety“. 
Z maturitných ročníkov sa darovania krvi zúčastnilo už iba 6 študentov IV. C triedy a 2 študenti V. C triedy. Je to prirodzené, keďže naši maturanti majú už plnú hlavu prípravy na maturitné skúšky.  A tak sa symbolická štafeta presunula na študentov tretích ročníkov, ktorí príjemne prekvapili účasťou až 8 prvodarcov. Dokonca študent III. C triedy Martin Kriššák, prišiel darovať krv 2 dni po svojich 18- tych narodeninách! Spolu teda prišlo darovať krv 19 darcov. Z radov našich učiteľov túto akciu podporila pani učiteľka Mgr. Andrea Vaverčáková.
Zamýšľali ste sa však niekedy nad tým, čo by sa stalo, ak by darcovia prestali s darovaním krvi?
Podľa vyjadrení lekárov by v priebehu týždňa zastavili viac ako polovicu operačných výkonov. Pretože je mnoho aj celkom bežných operácií, kde sa pre istotu rezervujú krvné konzervy pre operovaného pacienta, i keď sa nemusia využiť.  Chirurgovia by si nemohli dovoliť začať operáciu, ku ktorej sa krv objednáva, hoci sa nevyužije. Dokonca pri operáciach niektorých ťažkých úrazov je spotreba krvi pre jedného človeka 5-7 litrov.
 A tak veľké poďakovanie patrí všetkým našim študentom a zamestnancom, ktorí sa takto pripájajú k 200 tisícovej skupine Slovákov, ktorí si každoročne nechajú „pustiť žilou“.

Tento školský rok je to naša posledná „kvapka krvi“ a tak sa dúfam, stretneme na podobných akciách aj v ďalšom školskom roku. Našim maturantom želáme veľa úspechov na maturitných skúškach a zároveň veríme, že v darovaní krvi budú pokračovať aj po skončení školy.

Mgr. Mária Terrajová

z darovania krviz darovania krviz darovania krvi

z darovania krviz darovania krvi

z darovania krviz darovania krvi