Exkurzia Panasonic

Upravené: štvrtok, 2. jún 2016

Dňa 27. mája 2016 sa naši študenti II.C a II.D triedy spolu s pedagogickým dozorom sa zúčastnili exkurzie vo firme Panasonic Slovakia s.r.o., Stará Ľubovňa.

Firma vyrába elektronické komponenty pre rôzne typy strojov, predovšetkým  riadiace jednotky.  Študenti mali možnosť vidieť montáž elektronických súčiastok na dosky plošných spojov rôznymi metódami na pracoviskách nazývaných „ čip mont“. Obdivovali rýchlosť a presnosť osadzovania súčiastok rôznych rozmerov a tvarov. Študenti mali možnosť sa oboznámiť s modernými integrovanými obvodmi a ich montážou. Pri prehliadke jednotlivých pracovísk sa stretli aj s bývalými študentmi našej školy, ktorí obsluhovali montážne linky. Naši študenti s veľkým záujmom sledovali činnosť na jednotlivých pracoviskách.

Ing. Jozef Fabián


Panasonic