Exkurzia v Turbíne

Upravené: štvrtok, 6. jún 2019

Dňa  28. mája 2019 sa naši študenti z 1.A triedy, študijného štvorročného odboru mechanik – elektrotechnik spolu s pedagogickým dozorom, zúčastnili exkurzie vo vodnej elektrárni Turbína pri Kežmarku.

Na úvod exkurzie sa žiaci od správcu elektrárne p. Chlebovca dozvedeli niečo z histórie vzniku vodnej elektrárne, ktorá bola postavená a uvedená do prevádzky ešte za Rakúsko – Uhorskej monarchie v roku 1910. Táto malá vodná elektráreň vyrába elektrickú energiu do dnes, ktorú distribuje do celoslovenskej elektrifikačnej sieti. Počas exkurzie elektráreň vyrábala elektrický prúd o výkone 120 kW pri 5000V.

Žiaci si počas exkurzie upevnili už získané vedomosti z výroby, distribúcie elektrickej energie ako aj z konštrukcie generátora.

Ing. Peter Lešundák

z exkurziez exkurziez exkurzie

z exkurziez exkurziez exkurzie