Exkurzia v MEZ Elektromotory

Upravené: piatok, 4. november 2016

Dňa  25. októbra 2016 sa naši študenti z 3.C triedy spolu s pedagogickým dozorom zúčastnili exkurzie v elektro firme MEZ Elektromotory v Kežmarku. Na exkurzii nás osobne sprevádzala konateľka firmy Ing. Svetlana Scherfelová. Firma vznikla v roku 1989 ako rodinná firma, ktorá sa postupne vyformovala na stabilnú spoločnosť spolupracujúca s firmami ako je U.S.Steel Košice, Mondi SCP, Železiarne Podbrezová.

Firma sa zaoberá vykonávaním generálnych, stredných, ale aj bežných opráv elektromotorov rôznych výkonov. Žiaci mali možnosť vidieť všetky činnosti vykonávaných pri prevíjaní vinutí elektromotorov, ich meranie a kontrolu pomocou termokamery.

Žiaci si počas exkurzie upevnili už získané vedomosti z konštrukcie elektromotorov a videli činnosti spojené s opravami elektromotorov.

 Ing. Peter Lešundák

z exkurziez exkurzie