Exkurzia v Bioenergy

Upravené: utorok, 22. november 2016

Bioenergy Bardejov s.r.o. prevádzkuje od januára 2010 tepláreň na biomasu - prvú svojho druhu na Slovensku. Sedem našich študentov s pedagogickým dozorom malo možnosť vidieť 21.11.2016 túto tepláreň.

V teplárni sa spaľuje štiepka, ktorú sami produkujú z dreva, ale aj dovážajú. Parná turbína poháňa generátor, ktorý vyrába elektrickú energiu. Túto energiu dodávajú do siete. Para, ktorá vychádza s turbíny sa v kondenzátore skvapalňuje. Pri kondenzácií sa odovzdáva teplo vode, ktorá sa používa na vykurovanie mesta.

Študenti tu videli celý technologický proces výroby elektrickej energie aj tepla.

Ján Furcoň

z exkurziez exkurziez exkurzie