Diagnostika káblov

Upravené: pondelok, 12. december 2016

V piatok 9.12.2016 sa žiaci tretieho ročníka  odboru elektromechanik a žiaci tretieho a štvrtého ročníka odboru mechanik elektrotechnik zúčastnili prednášky, ktorú pre nich pripravili pracovníci VSD a.s. Košice.

Prednáška bola venovaná diagnostike a lokalizácii porúch káblových vedení, ktorej úlohou je zabrániť prevádzkovým výpadkom v energetických sieťach všetkých napäťových úrovní. Prevádzkové poruchy  spôsobené poškodeniami káblov v dôsledku nesprávnej pokládky, montážnych vád v káblových súboroch a starnutia izolácie, vedia pracovníci pomocou metódy rázových vĺn alebo metódy krokového napätia efektívne a presne diagnostikovať a zamerať.

Na záver si žiaci prehliadli vybavenie diagnostického vozidla, ktoré slúži na diagnostiku káblových vedení, čím sa prechádza poruchám.

Ing. Mariana Vdovjáková

diagnostické vozidlodiagnostické vozidlo