Exkurzia Panasonic

Upravené: streda, 14. jún 2017

Dňa 13. júna 2017 sa naši študenti II.C triedy odbor mechanik mechatronik  zúčastnili exkurzie vo firme Panasonic Slovakia s.r.o. Stará Ľubovňa. Firma vyrába elektronické komponenty pre rôzne typy pracovných strojov, predovšetkým  riadiace jednotky. 

Študenti mali možnosť vidieť montáž elektronických súčiastok na dosky plošných spojov rôznymi metódami na pracoviskách nazývaných „ čip mont“. Obdivovali rýchlosť a presnosť osadzovania súčiastok rôznych rozmerov a tvarov. Činnosť na pracoviskách sledovali s veľkým záujmom.

Ing. Jozef Fabián

exkurzia