Exkurzia v MEZ Elektromotory

Upravené: utorok, 28. november 2017

Štvrtok 23. novembra 2017 sa naši študenti z III.C triedy nezúčastnili odborného výcviku v školských dielňach, ale čakala ich odborná exkurzia u zamestnávateľa. Deväť študentov spolu s pedagogickým dozorom sa zúčastnili exkurzie vo firme MEZ Elektromotory v Kežmarku.

Na exkurzii nás osobne sprevádzala riaditeľka firmy Ing. Svetlana Scherfelová. Firma vznikla v roku 1989 ako rodinná firma p. Alexandra Miľka, ktorá sa postupne vyformovala na stabilnú spoločnosť spolupracujúca s firmami z blízkeho okolia, ale aj s firmami ako je U.S.Steel Košice, Mondi SCP Ružomberok a Železiarne Podbrezová. Firma má od roku 2007 zavedený systém riadenia akosti ISO 9001:2009.

Firma sa zaoberá vykonávaním generálnych, stredných, ale aj bežných opráv elektromotorov rôznych výkonov. Žiaci mali možnosť vidieť všetky činnosti vykonávaných pri prevíjaní vinutí elektromotorov, ich meranie a výstupnú kontrolu. Počas exkurzie sme sa stretli sa aj s našimi bývalými žiakmi, ktorí momentálne vo firme pracujú. Študenti si počas exkurzie upevnili už získané vedomosti z konštrukcie elektromotorov a videli činnosti spojené s opravami elektromotorov.

Ing. Peter Lešundák

z exkurziez exkurziez exkurzie

z exkurzie