Exkurzia v Strojcheme

Upravené: piatok, 29. marec 2019

Hlavnou činnosťou firmy Strojchem a.s., je výroba, montáž a dodávka automatických baliacich strojov, periférnych zariadení a automatických liniek na balenie rôznych potravinárskych ale aj priemyselných výrobkov do fólie.

Naši študenti z III.C triedy odboru mechanik - mechatronik dňa 27. marca 2019 absolvovali odbornú exkurziu, kde vyrábajú horizontálne baliace stroje. Pri výrobe a montáži baliacich strojov a zariadení sa vyžaduje, aby zamestnanec ovládal strojársku, elektrotechnickú technológiu, ale aj programovanie programovateľných logických automatov a pneumatické systémy, čo je práve študijnou oblasťou našich žiakov odboru mechanik - mechatronik.
Počas exkurzie sa žiaci od vedúceho oddelenia p. Ing. Rastislava Štefaňáka dozvedeli niečo aj o vízií, ako bude napredovať vývoj v oblasti baliacej techniky.
Pri ukážke baliacej techniky nás zaujal aj baliaci stroj vyrobený v Bulharskej republike, ktorý zabalí len 10% výrobkov oproti slovenskému, vyrobenému v Strojcheme, ale je o 50% lacnejší.

Exkurzia bola veľmi poučná a zaujímavá o čom nasvedčovalo aj veľké množstvo otázok.

Ing. Peter Lešundák

z exkurziez exkurziez exkurzie

z exkurzie