Exkurzia v Strojcheme

Upravené: piatok, 11. máj 2018

Hlavnou činnosťou firmy je výroba, montáž a dodávka automatických baliacich strojov, periférnych zariadení a automatických liniek. Naši študenti z V.C triedy odboru mechanik - mechatronik dňa 13. apríla 2018 absolvovali odbornú exkurziu, kde vyrábajú horizontálne baliace stroje typu „flow-pack”, ktoré umožňujú balenie rôznych druhov pevných potravinárskych a nepotravinárskych produktov.

Pri výrobe a montáži baliacich strojov a zariadení sa vyžaduje, aby zamestnanec ovládal strojársku, elektrotechnickú technológiu, ale aj programovanie programovateľných logických automatov a pneumatické systémy, čo je práve študijnou oblasťou našich žiakov odboru mechanik - mechatronik.

Počas exkurzie sa žiaci od vedúceho oddelenia p. Ing. Rastislava Štefaňáka dozvedeli niečo z histórie podniku, ale aj o vízií, ako bude napredovať vývoj v oblasti baliacej techniky. Exkurzia bola veľmi poučná a zaujímavá, čomu nasvedčovalo aj veľké množstvo otázok na rôzne detaily z výroby, montáže a programovania daných zariadení.

Ing. Peter Lešundák

z exkurziez exkurziez exkurzie

z exkurzie