Úspech na olympiáde

Upravené: pondelok, 29. január 2018

V mesiaci január sa naši žiaci  zúčastnili na obvodových a okresných olympiádach z cudzích jazykov. Všetci sa umiestnili na veľmi pekný miestach. V nemeckom jazyku nás reprezentovali dvaja žiaci  Simon Horanský zo IV.A a Marco Wenzel z III.C triedy. Marco Wenzel obsadil prvé miesto. Jeho  o rok starší kolega Simon  sa umiestnil na druhom mieste. Obidvaja naši úspešní olympionici postupujú do krajského kola.
   Na anglickej olympiáde reprezentoval školu Jakub Zagora, ktorý obsadil tretie miesto. Všetkým k dosiahnutým úspechom gratulujeme. Napokon ešte pridávame malé interview.

Rozhovory s našimi tohtoročnými najúspešnejšími žiakmi, ktorí vynikajúco reprezentovali školu na súťažiach rôzneho zamerania, nájdete v nasledujúcich vydaniach  časopisu Nulák.
   Jakub (J) a Marko (M) odpovedali na moje zvedavé otázky: 
1. Aké si mal pocity pred olympiádou?
M: Neočakával som, že budem prvý. Išiel som tam s tým, že urobím ten test, čo najlepšie. No a napokon sa to podarilo na prvé miesto.
J: Bol som už aj minulý rok na tejto olympiáde, takže to nebolo pre mňa nič nové. V podstate som to bral ako normálnu písomku.
2. Aké boli podľa teba úlohy?
M: Podľa mňa boli najľahšie úlohy v časti  komunikácia, čiže ústne sme mali podľa obrázkov komiksu porozprávať dej a s našimi skúšajúcimi sme viedli rozhovory na vylosovanú tému. Najťažší bol z môjho pohľadu  písomný test, zameraný na gramatické štruktúry.
J: Písomná časť bola podľa mňa zmysluplná a tá ústna bola bezvýznamná, pretože nemala veľa s anglickým jazykom a nevedel by som sa na to ani po slovensky vyjadrovať.
3. Aké si mal pocity pred samotným vyhodnotením?
M: Celkom dobré. Ale nečakal som, že budem na prvom mieste.
J: Čakal som, že to bude ako minulý rok, a nie že sa umiestnim na treťom mieste. Bol som prekvapený, ale nebral som to ako nejaký veľký úspech.
4. Ako si sa cítil, keď si sa dozvedel, že si na prvom mieste?
M: Zo začiatku som bol v šoku. Neveril som, že je to pravda. Po desiatich minútach som bol šťastný z úspechu.

Tak nech ste spolu so Simonom, ktorý je momentálne chorý, úspešní v maximálnej miere a my, všetci, vám budeme vo vedomostnom zápolení na krajskom kole držať palce!

V. Galliková IV.A

zaľava - Zagora a Wenzel